Aiaskima Samoyed

Rodokmen vrh W

 

 

 Mishka Na Severe DIKIY MIOD

 

 Smiling Snowball MOON WALK

 

Tähekiir White Connor

Smiling Snowball Sugar Cookie

 

POLKA TEDY BEAR Iz Moskovskoy Metely

 

Zhasmin Iz Moskovskoy Metely

Bayrak Azskas Pozemka

 

  

 Bielkersmils NIKKA OF DEIMOS

 

Bielkersmils DEIMOS OF ILYA

 

Polarullens ILYA-BRUIN

Bivillis EMYNHA OF MY BLUF

 

Bielkersmils BIELKA OF KARTMAN

 

Kannibalen's KARTMAN OF ILLUSION

Great JAMAROFS MANKA