Aiaskima Samoyed

Sleddog races Janovičky 2019

jan1

jan2

jan3

jan4

jan5